monety

Teoria wymiany kursu

Teoria kursu walutowego próbuje wyjaśnić, w jaki sposób kursy walut są ustalane na rynkach walutowych. Zazwyczaj są to jednak niepełne wyjaśnienia. Kurs jest zjawiskiem rynkowym, a zatem nieprzewidywalnym.

Waluta rezerwowa

Istnieje wiele przypadków, w których na przykład ludzie w jednym kraju chcą zachować walutę w dużych ilościach. Funkcję takiej „waluty rezerwowej” w dziesięcioleciach po drugiej wojnie światowej wypełnił dolar amerykański, ale także marka niemiecka. Zazwyczaj były to waluty krajów, które nie podlegały wysokiej amortyzacji, były łatwo dostępne itd. Istnieją również spekulacje na temat zmian kursów walutowych, czyli takie działania wielu podmiotów, które prowadzą operacje pieniężne w oparciu o te oczekiwania.

Teoria parytetu

Teoria parytetu siły nabywczej opiera się na założeniu zakładającym istnieje jednej ceny. Zasada ta mówi, że cena towaru po przeliczeniu na tę samą walutę musi być taka sama. Ponieważ jednak istnieją przeszkody w handlu międzynarodowym (np. koszty transportu muszą być poniesione czy fakt, że niektóre produkty – zwłaszcza usługi – nie podlegają wymianie), ceny walut nie są zgodne ze sobą.

dolary

Teoria parytetu siły nabywczej ma dwa warianty w swym zamyśle. Wersja bezwzględna mówi, że nominalny kurs walutowy jest wyrażony jako stosunek poziomów cen. Jest to mało elastyczne rozwiązanie, na które trudno się reaguje w sytuacjach tąpnięć na rynku finansowym. Wersja względna z kolei mówi, że procentowa zmiana kursu wymiany odpowiada różnicy w zmianach poziomu cen (tj. tzw. różnicy stopy inflacji). To bardziej elastyczna wersja i wariant odpowiadający na zagrożenia rynkowe, ale niewykorzystujące okresów hossy w taki sam sposób, jak wariant bezwzględny.

Co z walutami niewymienialnymi?

W przypadku walut niewymienialnych, kursy nie są tworzone na rynkach walutowych, są nieelastyczne i są określane przez władze centralne państwa, w którym używana jest waluta. W przypadku walut swobodnie wymienialnych, czyli większości walut świata, dowolnie wymienialne waluty korzystają z elastycznych kursów – podlegają ciągłym zmianom. System elastycznych kursów przewiduje funkcjonowanie w trzech wariantach.

Pierwszym z nich są zmienne stopy procentowe. W tym wypadku kurs walutowy podlega swobodnym zmianom w zależności od podaży i popytu bez interwencji banku centralnego oraz bez interwencji walutowych. https://comparic.pl/notowania-walut/

Drugim wariantem jest tzw. kontrolowana zmienna, czyli zmienna stopa w określonych odgórnie granicach. W tym wypadku bank centralny/narodowy interweniuje, gdy kurs walutowy odbiega od kursu centralnego ponad ustalony limit wahań.

Trzeci wariant to stawki obligacji, które dotyczą najmniej używanych walut, walut mało konwertowanych. Banki wówczas wyznaczają kurs wymiany własnej waluty w odniesieniu do jednej z mocnych walut światowych: dolara amerykańskiego, euro, jena japońskiego, funta brytyjskiego oraz franka szwajcarskiego. (https://comparic.pl/)

Kurs wymiany walut podlega szerokim zmianom i nie jest łatwo określić ich w sposób dokładny i szczegółowy. Istotą jest zrozumienie, jak działają rynki finansowe i przewidzenie zmian na rynku walutowym.

Go Top